Welkom bij TKE Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

MAX Home service voorwaarde

(1) De Klant wordt eigenaar van het MAX Home device, dat geïntegreerd is in de traplift, na betaling van de volledige aankoopprijs van de traplift.

(2) De Klant erkent en stemt ermee in dat het MAX Home-device voor de in deze overeenkomst genoemde doeleinden gegevens over het gedrag van de traplift registreert en doorgeeft aan een IT-infrastructuur waartoe TK Home Solutions geen toegang heeft en dat deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verder verwerkt door TK Home Solutions of door derden in opdracht van TK Home Solutions. De verwerkte gegevens worden conform deze overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

(3) Het voorwerp van aankoop is uitsluitend de hardware van het MAX Home-device. De rechten op de door TK Home Solutions gebruikte software blijven hierdoor onaangetast en worden uitsluitend bepaald volgens lid 2. hieronder.

(4) Na afloop van deze overeenkomst is TK Home Solutions ten allen tijde gerechtigd de in het MAX Home-device geïntegreerde SIM-kaart te deactiveren of anderszins het MAX Home-device uit te schakelen. De Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens zoals uiteengezet in de Privacy Notice. In geval van een dergelijk bezwaar zal TK Home Solutions het verzoek beoordelen en, indien TK Home Solutions geen dwingende legitieme gronden heeft die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Klant, binnen een maand na ontvangst van het bezwaar de in het MAX Home-device geïntegreerde simkaart te deactiveren of het MAX Home-device anderszins uitschakelen.

2. MAX-software en MAX-gegevens

(1) De software die wordt gebruikt in het kader van de levering van de MAX-diensten, in het bijzonder de MAX-app, (hierna: "Software") is bedrijfseigen software die voor eigen rekening van TK Home Solutions is ontwikkeld. TK Home Solutions behoudt alle rechten en aanspraken op de Software op grond van het toepasselijke auteursrecht.

(2) De Klant stemt ermee in dat TK Home Solutions de enige eigenaar is van de door het MAX Home-device verzamelde gegevens. Indien het verkrijgen van eigendom om juridische redenen niet mogelijk is, verkrijgt TK Home Solutions een onherroepelijke, exclusieve, eeuwigdurende licentie om alle door het MAX Home-device verzamelde gegevens te gebruiken en te exploiteren.

(3) TK Home Solutions verleent hierbij aan de Klant een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Software en de gegevens die conform deze overeenkomst aan de Klant zijn verstrekt, beperkt in de tijd tot de duur van deze overeenkomst. Het voorgaande geldt ook voor updates en nieuwe versies van de Software die TK Home Solutions aan de Klant ter beschikking stelt (indien van toepassing).

(4) Tenzij noodzakelijk voor het gebruik van de Software in overeenstemming met deze overeenkomst, is het de Klant niet toegestaan de Software of delen daarvan te kopiëren.

(5) TK Home Solutions staat niet in voor de juistheid van de verstrekte gegevens; met name de Klant, diens gezinsleden of andere personen aan wie TK Home Solutions ten behoeve van de gezondheidszorg toegang tot de gegevens mocht verlenen, mogen niet vertrouwen op de juistheid ervan.

(6) Behoudens toepasselijk dwingend recht, zal de Klant geen reverse-engineering, decompilatie, wijziging, verbetering of afgeleide werken van de Software maken. Elke wijziging, verbetering, afgeleid werk of andere verbetering van de Software ontwikkeld door de Klant, al dan niet met toestemming van TK Home Solutions, wordt het exclusieve eigendom van TK Home Solutions en is onderworpen aan deze overeenkomst.

(7) Privacy bepalingen van Max Home apparatuur en diensten TK Home Solutions verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacyverklaring, waarvan de Klant door ondertekening van de overeenkomst verklaart kennis te hebben genomen. De Klant kan de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen op de wijze zoals beschreven in de privacyverklaring.

TK Home Solutions verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verantwoordelijke voor de verwerking om de in de overeenkomst beschreven diensten te kunnen leveren, bestaande producten en diensten te verbeteren.

De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst, het gerechtvaardigd belang van TK Home Solutions.

Als voorbeeld, het product dat TK Home Solutions bij de Klant installeert, maakt via internet verbinding met de TK Home Solutions cloud en is voorzien van een meetapparaat dat bepaalde gegevens over het product naar deze cloud stuurt. De verzonden gegevens hebben betrekking op het gebruik van het product, bijvoorbeeld frequentie en duur van gebruik, energieverbruik, status en beschikbaarheid. De Klant krijgt toegang via de MAX Home mobiele app waar de gegevens die het device naar TK Home Solutions stuurt, geraadpleegd kunnen worden.

Indien de gegevens die het meetapparaat naar TK Home Solutions stuurt ook persoonsgegevens bevatten, verwerkt TK Home Solutions deze persoonsgegevens als volgt;

Bij aankoop van een product bij TK Home Solutions wordt met de Klant een serviceovereenkomst gesloten, waarin de modaliteiten van het onderhoud van het product worden vastgelegd. Aan de hand van gegevens over het gebruik van het product kan het meetapparaat communiceren met TK Home Solutions wanneer er onderhoud aan het product moet worden uitgevoerd. Hierdoor kan TK Home Solutions voldoen aan haar contractuele verplichtingen uit de serviceovereenkomst.

TK Home Solutions verwerkt de gegevens over het gebruik van het product die door het meetapparaat worden verstuurd om de goede werking van haar producten te borgen en/of waar nodig bij te sturen. TK Home Solutions heeft een commercieel belang bij het zorgen voor een goede dienstverlening en het garanderen dat haar producten op een correcte en veilige manier door de consumenten kunnen worden gebruikt.

Geldig vanaf September 2023

Terug naar boven

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor vragen, kunt u ook gratis bellen met:
0800-5003

Terug

Afspraak maken

Ja, ik heb interesse in een gratis adviesgesprek.

Of het nu gaat over uw persoonlijke situatie, het type lift, financieringsmogelijkheden of de aanvraag van een subsidie. Wij beantwoorden al uw vragen.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ik wordt graag teruggebeld

Heeft u vragen of verzoeken? Wij bellen u graag terug.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ontvang de uitgebreide brochure

Ja ik ontvang graag de gratis brochure met uitgebreide informatie over de producten van TK Home Solutions.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties

Afspraak maken

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ik wordt graag teruggebeld

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ontvang de uitgebreide brochure

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Afspraak maken

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ik wordt graag teruggebeld

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ontvang de uitgebreide brochure

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.