Welkom bij TKE Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Hoofdpunten Levenslange Garantie

Enkele hoofdpunten van de Levenslange Garantie op nieuwe trapliften van de Nederlandse vestiging van TK Home Solutions N.V.

Hieronder een greep uit enkele hoofdpunten van onze Levenslange Garantie die onderdeel uitmaakt van onze Algemene ConsumentenVoorwaarden, welke van toepassing zijn gedurende de periode voor, tijdens en na de installatie en oplevering van onze trapliften en die u hier integraal kunt naslaan.

1) Onder Consument wordt verstaan een persoon/particulier (niet een onderneming) die bij ons een volledig nieuwe traplift bestelt, alsmede diens echtgeno(o)t(e) of levenspartner als gezamenlijke gebruiker. De traplift betreft een specifiek door ons voor de Consument op maat gemaakt, geïnstalleerd en opgeleverd product.

2) De term ‘levenslang’ verwijst naar de periode vanaf de dag van de oplevering van onze traplift tot het moment waarop de Consument overlijdt. De Levenslange Garantie kan niet aan een ander worden overgedragen en vervalt indien de traplift niet (meer) uitsluitend voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

3) De Levenslange Garantie is alleen van toepassing op het eerste op de Consument opgegeven adres, dat uitsluitend in Nederland is gelegen, waar wij de traplift installeren en opleveren.

4) De Levenslange Garantie wordt verleend op voorwaarde dat wij (en niet derden) de traplift jaarlijks (te rekenen vanaf de datum van oplevering) een onderhoudsbeurt geven. Wij brengen het bedrag van jaar tot jaar alleen in rekening indien en voor zover de Consument er in dat jaar (opnieuw) mee instemt dat wij de traplift een onderhoudsbeurt geven. In dat laatste geval factureren wij dit bedrag nadat de beurt is uitgevoerd. De betalingstermijn is veertien (14) dagen.

5) De Levenslange Garantie dekt de kosten van vrijwel alle onderdelen en materialen van de traplift, de eventuele verzending hiervan aan de Consument alsmede de arbeidskosten, indien en voor zover de desbetreffende onderdelen en materialen die onder de Levenslange Garantie vallen gebreken vertonen of fabricagefouten bevatten.

6) De volgende onderdelen en materialen vallen onder meer onder de Levenslange Garantie: de rail, heugels, motor en stoelonderdelen. De garantieperiode van de aandrijfbatterijen en rollers is vijf (5) jaren na oplevering van de traplift. Op de overige batterijen is de standaardgarantie van 24 maanden na oplevering van de traplift van toepassing.

7) Normale slijtage en gebruikelijke kwaliteitsvermindering door de langere gebruiksduur van de traplift vallen niet onder de Levenslange Garantie (bijvoorbeeld betreffende de rubber afdichtingen alsmede markeringen en verkleuring van de rail). De Levenslange Garantie geldt niet bij onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of indien het gebrek of de storing is ontstaan door externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld blikseminslag.

8) Wij zullen de Consument per brief en/of e-mail tijdig informeren over de jaarlijkse onderhoudsbeurt, om in aanmerking te komen voor het kunnen continueren van de Levenslange Garantie, inclusief een datum waarop deze onderhoudsbeurt kan plaatsvinden. Indien de Consument de onderhoudsbeurt op deze datum niet wil of kan laten uitvoeren, dient hij/zij ons uiterlijk veertien (14) dagen vóór het geplande onderhoud telefonisch (via 088-7701177) dan wel per e-mail (service.homesolutions.nl@tkelevator.com) te laten weten. Daarna wordt in gezamenlijk overleg een nieuwe datum bepaald, welke datum uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na onze oplevering van de traplift dan wel na de laatste onderhoudsbeurt dient te zijn gelegen.

9) De Consument heeft jaarlijks de vrije keuze om ons de onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Indien de Consument er voor kiest om deze beurt niet te laten uitvoeren, vervalt de Levenslange Garantie en is vanaf dat moment, indien er nog geen twee (2) jaren na de oplevering van de traplift zijn verstreken, onze standaardgarantie van toepassing zoals vermeld in onze Algemene ConsumentenVoorwaarden. De voorwaarden waaronder de Consument een beroep kan doen op onze standaardgarantie van 24 maanden zijn eveneens van toepassing op het kunnen doen van een beroep op de Levenslange Garantie, tenzij anders vermeld.

10) Wij zullen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen reageren nadat de Consument een beroep heeft gedaan op de Levenslange Garantie. Wij adviseren de Consument een separaat servicecontract met ons af te sluiten dat uitsluitend aan de Levenslange Garantie kan worden gekoppeld, indien hij/zij een snellere responstijd van ons verlangt, eventueel ’s avonds en op zaterdagen, zon- en feestdagen, waarbij het tevens mogelijk is om slijtage-onderdelen eveneens gratis door ons te laten vervangen. Vraag naar de mogelijkheden van onze servicecontracten bij onze verkoopadviseur. Het desbetreffende type servicecontract eindigt op het moment dat de jaarlijkse onderhoudsbeurt niet of niet tijdig door ons kan worden uitgevoerd, als gevolg waarvan de Levenslange Garantie vervalt. De Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om een ander type servicecontract met ons af te sluiten, waarbij wij het recht hebben om daarbij te verlangen dat wij eerst een eenmalige onderhoudsbeurt uitvoeren voordat dit andere servicecontract in werking kan treden.

11) Het bovenstaande overzicht is uitsluitend ter verduidelijking voor de Consument, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen nogmaals naar de integrale tekst van onze Algemene ConsumentenVoorwaarden, die van toepassing zijn op onze offertes, het sluiten van overeenkomsten met ons, het installeren en opleveren van de traplift, en de periode daarna.

Geldig vanaf 12 februari 2019

Terug naar boven

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor vragen, kunt u ook gratis bellen met:
0800-5003

Terug

Afspraak maken

Ja, ik heb interesse in een gratis adviesgesprek.

Of het nu gaat over uw persoonlijke situatie, het type lift, financieringsmogelijkheden of de aanvraag van een subsidie. Wij beantwoorden al uw vragen.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ik wordt graag teruggebeld

Heeft u vragen of verzoeken? Wij bellen u graag terug.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ontvang de uitgebreide brochure

Ja ik ontvang graag de gratis brochure met uitgebreide informatie over de producten van TK Home Solutions.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties

Afspraak maken

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ik wordt graag teruggebeld

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ontvang de uitgebreide brochure

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Afspraak maken

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ik wordt graag teruggebeld

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ontvang de uitgebreide brochure

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.